Pobyt naukowy prof. Jucelino de Sales w Katedrze Portugalistyki, Instytut Neofilologii UMCS

Prof. Jucelino de Sales*, pracownik SEEDF (Brazylia), od marca do czerwca 2020 r. przebywał na stażu naukowym w Katedrze Portugalistyki UMCS w ramach wymiany akademickiej.

Ze względu na pandemię przeprowadził zajęcia i krótki kurs w formie on-line dla studentów Portugalistyki:

  • Zajęcia poświęcone brazylijskim szkołom estetycznym, prowadzone w ramach zajęć kursowych: „Panorama literacka krajów portugalskojęzycznych” we współpracy z dr Natalią Klidzio. Program zajęć obejmował następujące okresy literackie: XV wiek - Literatura informacyjna; XVI wiek - Barok; XVII wiek - Arkadyzm; Romantyzm (1., 2. i 3. pokolenie Romantyków).
  • Kurs w formie warsztatów kreatywnego pisania nt.: Odkrywając fikcję w kręgu opowiadań: Ariadna w labiryncie literatury. Kurs został zrealizowany w ramach zajęć: „Język obcy kontynuowany” we współpracy z dr Natalią Klidzio i obejmował następujące zagadnienia: rodzaje wypowiedzi pisemnych: felieton, wiersz, ogłoszenie i opowiadanie, zajęcia praktyczne, redagowanie tekstu.

*Jucelino de Sales (1985) urodzony w Brazylii (São João d’Aliança – interior Goiás). Zdobył wykształcenie filologiczne na Universidade Estadual de Goiás – Campus Formosa. Uzyskał doktorat z dziedziny literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Brasilii (UnB). Jest autorem kilku powieści, m.in. „Sacro sertão, sinas” oraz wykładowcą w Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

    2020

    Data dodania
    2 marca 2020