Zajęcia kulturowo-językowe dla uczniów ZSP nr 2 w Końskich

W dniu 23 października mgr Mirosław Jawor i mgr Lino Matos z Zakładu Studiów Portugalistycznych UMCS przeprowadzili w CJP/C zajęcia kulturowo-językowe, w których udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich pod opieką pani Katarzyny Rybińskiej.

Szkoła uczestniczy w programie pt.: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i w lutym 2018 r. wybrani uczniowie (kształcący się w zawodzie kucharza, mechanika i fryzjera) spędzą 2 tygodnie w Barcelos, na północy Portugalii, w celu odbycia stażu zawodowego.

Wykłady nt. kultury obejmowały zagadnienia dotyczące obyczajów, dziedzictwa kulturowego i historii Portugalii oraz gospodarki, systemu ustrojowego i norm społeczno-kulturalnych panujących w Portugalii. Zajęcia z języka portugalskiego były poświęcone najprostszym sytuacjom komunikacyjnym (przedstawianie się, zakupy, orientacja w mieście).

 

    2017

    Data dodania
    23 października 2017