Rafael Zimmermann z UNIJUI – "Sytuacja Brazylii po proklamowaniu konstytucji z 1988 r."

Rafael Zimmermann - student prawa w UNIJUI (Brazylia), przebywający na wymianie studenckiej w UMCS, opracował autorski projekt skierowany do studentów portugalistyki.

Prezentacja projektu pt.: Sytuacja Brazylii po proklamowaniu konstytucji z 1988 r., odbyła się w CJP/Camões i dotyczyła brazylijskiej rzeczywistości z punktu widzenia prawnego, politycznego i socjologicznego w ciągu ostatnich trzech dekad.

W ramach projektu odbyły się trzy wykłady, a po nich debaty:
22 listopada 2017 r
- Brazylia: kraj różnorodności.
6 grudnia 2017 r
- Organizacje polityczne i hegemoniczne ruchy Brazylii po proklamowaniu konstytucji z 1988 roku.
- Brazylia: wyzwania stojące przed społeczeństwem.

Obecność studentów z Brazylii w Lublinie jest dowodem na efektywne funkcjonowanie międzynarodowych umów, które UMCS podpisał z brazylijskimi uniwersytetami, w tym z UNIJUI.

    2017

    Data dodania
    22 listopada 2017