Rozpoczęcie działalności Koła Naukowego Portugalistów w UMCS

W grudniu 2016 roku, z inicjatywy studentów zainteresowanych językiem i kulturą krajów portugalskojęzycznych, rozpoczęło swoją działalność Koło Naukowe Portugalistyki (KNP). Idea wzbudziła tak duże zainteresowanie studentów, że już na pierwszym spotkaniu chęć podjęcia pracy w Kole zadeklarowało ponad pięćdziesiąt osób.

Podstawowym celem działalności Koła jest zdobywanie i popularyzacja wiedzy z zakresu języka i kultury wszystkich krajów luzofońskich.

Pierwszym zrealizowanym działaniem było włączenie się w organizację Wigilii Portugalistów. Spotkanie było znakomitą okazją do rozmowy o tradycjach świątecznych Portugalii i innych krajów portugalskojęzycznych. Członkowie Koła przygotowali również tradycyjne portugalskie potrawy świąteczne.

Siedzibą Koła jest Centrum Języka Portugalskiego/Camões.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

 

    2016

    Data dodania
    22 grudnia 2016