Prof. Cláudia Roberta Tavares Silva z UFRP w Brazylii - cykl zajęć z językoznawstwa portugalskiego

W dniach 12-13 stycznia 2016 prof. Cláudia Roberta Tavares Silva z Universidade Federal Rural de Pernambuco w Brazylii przeprowadziła cykl zajęć z językoznawstwa portugalskiego pt. "Zgodność podmiotu z orzeczeniem w afrykańskich odmianach języka portugalskiego".

W kursie uczestniczyli studenci i wykładowcy portugalistyki i iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

Pani profesor jest specjalistą w zakresie teorii gramatyki ze szczególnym uwzględnieniem relacji morfosyntaktycznych i syntaktyki porównawczej wariantów brazylijskiego i europejskiego języka portugalskiego. Realizuje również projekty badawcze Ministerstwa Edukacji Narodowej Brazylii.

 

    2016

    Data dodania
    12 stycznia 2016