Prof. Luís Augusto Fischer, "Chico i Caetano - artyści i myśliciele" - wykłady

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. dr Luís Augusto Fischer z Uniwersytetu Federalnego stanu Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazylia, wygłosił dla studentów i wykładowców portugalistyki i iberystyki UMCS dwa wykłady nt. "Chico i Caetano - artyści i myśliciele".

Dr Luís A. Fischer rozpoczął spotkanie od ukazania miejsca piosenki w kulturze brazylijskiej. Podkreślił znaczenie ruchu społeczno-kulturowgo zwanego tropikalizmem, który objawił się w szczególności w muzyce, za czasów dyktatury wojskowej w Brazylii pod koniec lat 60-tych ubiegłego stulecia. Następnie dr Luís A. Fischer zaprezentował i szczegółowo omówił wybrane utwory, takie jak: Pedro Pedreiro, Construção, Iracema Voou autorstwa Chico Buarque oraz Tropicália, Um índio, Manhatã autorstwa Caetano Veloso.

Luís Augusto Fischer uzyskał stopień naukowy doktora w Uniwersytecie Federalnym stanu Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazylia. Prowadzi badania z zakresu literatury brazylijskiej w UFGRS; zajmuje się w  szczególności: historią literatury, gatunkami literackimi, powieścią i poezją brazylijską, literaturą gauchańską, brazylijską literaturą okresu kolonialnego. Jest krytykiem, pisarzem, autorem licznych esejów i słowników. Opublikował m. in.: Um passado pela frente (1992),  Amaro Juvenal (1989), Para fazer diferença (1999), O edifício do lado da sombra (1996), Rua desconhecida (2002), Quatro Negros (2005), Dicionário de Porto-alegrês (1999),  Bá, tchê! – Dicionário temático (2000), Gauderiadas – a sabedoria gaúcha em frases definitivas (2004) oraz Dicionário de palavras e expressões estrangeiras (2004). Współpracuje z wieloma czasopismami. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i literackich.

 

    2015

    Data dodania
    23 kwietnia 2015