"Amazonia w twórczości portugalskiego misjonarza wieku XVIII - ojca João Daniela" - wykład prof. dr hab. Henryka Siewierskiego

7 listopada 2013 r. prof. dr hab. Henryk Siewierski z Universidade de Brasília wygłosił wykład pt. "Amazônia na obra do Padre João Daniel, um missionário português do século XVIII" ("Amazonia w twórczości portugalskiego misjonarza wieku XVIII - ojca João Daniel"). Po wykładzie odbyła się prezentacja książki profesora H. Siewierskiego "Livro do rio máximo do Padre João Daniel".

Henryk Siewierski - historyk literatury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego a w latach 70. asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1981–1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, następnie wyjechał do Brazylii. W 1988 r. został profesorem Uniwersytetu Federalnego w Brasilii. W roku 2011 stworzył w ramach tegoż uniwersytetu Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z badaniami nad teorią literatury, z literaturą porównawczą, literaturą polską i brazylijską oraz współczesną poezją. Prof. Henryk Siewierski jest autorem wielu książek: Spotkanie narodów, Jak dostałem Brazylię w prezencie, Rozmowy z Agostinho da Silva, Historia literatury polskiej, Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum, Livro do rio máximo do Padre João Daniel, Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Jest również autorem tomików poezji: Outra Língua oraz Lago Salgado. Opublikował blisko sto artykułów, esejów, tekstów w specjalistycznych czasopismach literackich i kulturalnych w Brazylii i innych krajach. Jest zasłużonym tłumaczem dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski.

 

    2013

    Data dodania
    8 listopada 2013