Rozstrzygnięcie konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego

18 grudnia 2012 r. w Centrum Języka Portugalskiego IC zebrała się komisja w celu ogłoszenia wyników konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego.

Komisja w składzie:
przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
- kierownik Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej (Wydział Humanistyczny UMCS)
oraz dyrektor Centrum Języka Portugalskiego IC
dr Justyna Wiśniewska – adiunkt w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS
oraz z-ca dyrektora Centrum Języka Portugalskiego IC
mgr Mirosław Jawor – wykładowca w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS
wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce
Natasza Dawidowska

II miejsce
Edyta Rakowska

III miejsce
Michał Hułyk

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez centrum.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie!

    2012

    Data dodania
    19 grudnia 2012