Wykłady prof. dr hab. Petara Petrova nt. literatury portugalskiej

W dniach 6-7 kwietnia 2009 r. Centrum Języka Portugalskiego gościło z wykładami prof. dr hab. Petara Petrova* z Universidade do Algarve (Portugalia). Pierwszy wykład - wygłoszony 6 kwietnia - traktował o krótkich formach prozatorskich w literaturze portugalskiej po 25 kwietnia 1974 r. ("Formas breves na ficção portuguesa pós 25 de Abril"). Drugi wykład - wygłoszony 7 kwietnia - poświęcony był symbolice opowiadań mozambijskiego pisarza Mia Couto ("Modalidades representativas na ficção de Mia Couto").

*Petar Petrov urodził się w Sofii (Bułgaria). Jest profesorem Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Algarve, gdzie prowadzi zajęcia ze współczesnej literatury portugalskiej, literatury krajów portugalskojęzycznych (Brazylia, kraje Afryki) oraz literatury porównawczej. Swoją karierę rozpoczynał jako tłumacz oraz nauczyciel w szkołach średnich. Był lektorem Instytutu Camõesa na Uniwersytecie w Sofii i Uniwersytecie Veliko Tarnovo (Bułgaria) oraz wykładał na Uniwersytecie w Paryżu. Jest członkiem Portugalskiego i Miedzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (Associação Portuguesa e Internacional de Literatura Comparada), Stowarzyszenia Pisarzy Portugalskich (Associação Portuguesa de Escritores), jak również Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzytanistów (Associação Internacional de Lusitanistas). Opublikował wiele artykułów i książek. Najważniejsze z nich to: O Realismo na Ficção de José Cardoso Pires e de Rubem Fonseca (Difel, Lizbona, 2000), Aspetos de Literatura Brasileira. Estudos e Antologia (Five Plus, Sofia, 2006), oraz siedem antologii w wersji dwujezycznej portugalsko-bułgarskiej dotyczących opowiadań, kronik i poezji autorów tworzących w jezyku portugalskim. Wszystkie kroniki opublikowane zostały przez wydawnictwo Five Plus (Bułgaria).

    2009

    Data dodania
    8 kwietnia 2009