Mgr Lino Matos w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

15 października 2009 r. lektor j. portugalskiego mgr Lino Matos odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. Wizyta lektora portugalskiego w szkole była wynikiem dużego zainteresowania uczniów i nauczycieli językiem i kulturą Portugalii.

Pan Lino Matos w czasie swojego wystąpienia zaprezentował najpiękniejsze zakątki Portugalii, mówił o codziennych zajęciach Portugalczyków, o ich zainteresowaniach i zwyczajach. Uczniowie chętnie zadawali pytania, chłopcy w szczególności zainteresowani byli drużyną piłkarską Portugalii.

Warto wspomnieć, że w maju 2009 r. wykładowcy z Escola Superior de Educação z Lizbony, goszczący w Centrum Języka Portugalskiego z wykładami, złożyli krótką wizytę w szkole. To spotkanie wzbudziło wśród dyrekcji i uczniów dużo sympatii, a kolejne zaproszenie wystosowane przez panią Mariannę Olszańską - dyrektor szkoły - do Centrum Języka Portugalskiego stanowi zapowiedź dobrze rokującej współpracy na przyszłość.

    2009

    Data dodania
    16 października 2009