Nominations for the Jerzy Giedroyć Award 2016

Nominations to the Jerzy Giedroyć Award 2016 has been published on April 16th, 2016 by the Award Jury chaired by Prof. Krzysztof Pomian.

Jerzy Giedroyć Award was founded by Maria Curie-Sklodowska University in Lublin in 2002 and is awarded yearly to authors who creatively continue message of Jerzy Giedroyć, the Founder and long time Editor of Kultura, as well as conduct research on Kultura  heritage.  Winners of the Award include  Daniel Beauvois, Andrzej Friszke, Aleksandra Hnatiuk, Jarosław Hrycak, Dariusz Kosiński, Mariusz Mazur, Timothy Snyder. The 2016 winner will be announced during Inauguration of the coming academic year at UMCS in Lublin. 

The 2016 nominees:

 • Alfredas Bumblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013;
 • Jacek Chrobaczyński, Dwie klęski, Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego. Próba retrospekcji i komparatystyki: kontrowersje i dylematy, Universitas, Kraków 2015;
 • Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968-1970), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014;
 • Elżbieta Kossewska, Ona mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku. Prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948-1970), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015;  
 • Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015;
 • Joanna Beata Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2015; 
 • Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2015;
 • Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014;
 • Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Trzecia Strona, Warszawa 2015;
 • Przemysław Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015. 

  News

  Date of addition
  30 May 2016

  Follow UMCS: