Zmiany klimatu Polski - podsumowanie badań (Springer)

Miło nam poinformować o nowej publikacji współautorskiej dra Krzysztofa Bartoszka (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS):

Matuszko, D., Węglarczyk, S., Bartoszek, K., Soroka, J., Bogdańska, B. (2021) Change of Sunshine. In: Falarz, M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8

Autorami monografii składającej się z kilku części jest ponad 30 klimatologów z różnych ośrodków naukowych w kraju. Pierwsza część monografii przedstawia zmiany klimatu w Polsce przed rozpoczęciem pomiarów instrumentalnych w ostatnim tysiącleciu. W kolejnej części ukazano wieloletnie zmiany: cyrkulacji atmosferycznej, elementów i zjawisk meteorologicznych, warunków bioklimatycznych oraz typów pogody. W ostatniej części scharakteryzowano prognozowane zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych do 2100 roku. Warto nadmienić, że ponad 80% informacji przedstawionych w tej monografii, to wyniki nowych badań, jeszcze niepublikowanych, które zostały przeprowadzone specjalnie na potrzeby tej książki.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2021