Zespoły

ZESPOŁY PROGRAMOWE

e-edytorstwo i techniki redakcyjne 

 1. dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Dariusz Chemperek
 3. prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 4. dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS
 5. dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS
 6. dr Beata Jarosz

filologia polska

 1. dr hab. Małgorzata Chachaj – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
 3. dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS
 4. dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS
 5. dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS 
 6. dr Przemysław Kaliszuk
 7. dr Sebastian Wasiuta

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA IFP 

 1. dr hab. Piotr Krzyżanowski
 2. dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS
 3. dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS
 4. dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny
 5. dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS 

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU e-edytorstwo i techniki redakcyjne

 1. dr Katarzyna Mieczkowska - dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
 2. Tomasz Pietrasiewicz - dyrektor ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 3. dr Piotr Sanetra - prezes Wydawnictwa Norbertinum
 4. Grażyna Lutosławska - Radio Lublin (redaktor)

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU filologia polska

 1. Rafał Koziński, Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie
 2. Ryszard Morawski, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie
 3. Barbara Rzeszutko, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie
 4. Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie
 5. Mateusz Nowak, DDK Węglin