Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Rok akademicki 2023/2024

Semestr zimowy

  • 13 września 2023
  • 18 października 2023
  • 15 listopada 2023
  • 13 grudnia 2023
  • 17 stycznia 2024

Semestr letni

  • 14 lutego 2024
  • 13 marca 2024
  • 10 kwietnia 2024
  • 15 maja 2024
  • 19 czerwca 2024 

semestr letni

 

14 lutego 2024

 

13 marca 2024

 

10 kwietnia 2024

 

15 maja 2024

 

19 czerwca 2024