Projekty w realizacji

Projekty badawcze realizowane w 2023r.

  • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL
  • Język w kulturze i kultura w języku – seminarium i warsztaty dla studentów polonistyki w Ołomuńcu. Program „Promocja języka polskiego” (NAWA)
  • Koncept OJCZYZNA i РАДЗІМА w świadomości Polaków i Białorusinów. Studium etnolingwistyczne
  • Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova. Edycja krytyczna tekstów staropolskich- kontynuacja serii wydawniczej
  • Regionalne dziedzictwo językowe Lubelszczyzny o charakterze etnicznym: Słownik gwar Lubelszczyzny z dokumentacją leksykograficzną, kartograficzną, ikonograficzną i dźwiękową
  • Świat zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej. Słownik etnolingwistyczny 
  • Wsparcie monografii naukowych – Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX-XXI)
  • Internetowy słownik języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych – możliwości i ograniczenia
  • 2022-2025 - Media społecznościowe we współczesnych dystopiach literackich
  • 2023-2025 Sweet Home Chicago? Wietrzne Miasto a amerykańscy pisarze polskiego pochodzenia