Skład Rady Naukowej IJiL

Skład Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

DYREKTORZY

 1. prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
 2. dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS
 3. dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

 1. prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
 2. prof. dr hab. Dariusz Chemperek
 3. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
 4. prof. dr hab. Siergiej Kowalow
 5. prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 6. prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
 7. prof. dr hab. Leszek Tymiakin
 8. dr hab. Ewa Białek, prof. UMCS
 9. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS (przedstawicielka związków zawodowych)
 10. dr hab. Agata Brajerska-Mazur, prof. UMCS
 11. dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska, prof. UMCS
 12. dr hab. Aleksandra Chomiuk, prof. UMCS
 13. dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS
 14. dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS
 15. dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS
 16. dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS
 17. dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS
 18. dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS
 19. dr hab. Bogusław Grodzki, prof. UMCS
 20. dr hab. Edyta Jabłonka, prof. UMCS
 21. dr hab. Anna Kędra-Kardela, prof. UMCS
 22. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. UMCS
 23. dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, prof. UMCS
 24. dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
 25. dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS
 26. dr hab. Piotr Krzyżanowski, prof. UMCS
 27. dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS
 28. dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS
 29. dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
 30. dr hab. Anna Maziarczyk, prof. UMCS
 31. dr hab. Magdalena Mitura, prof. UMCS
 32. dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS
 33. dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS
 34. dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
 35. dr hab. Anna Nowicka-Struska, prof. UMCS
 36. dr hab. Jolanta Pacyniak, prof. UMCS
 37. dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
 38. dr hab. Joanna Pędzisz, prof. UMCS
 39. dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS
 40. dr hab. Mariola Pietrak, prof. UMCS
 41. dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS
 42. dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, prof. UMCS
 43. dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS
 44. dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS
 45. dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
 46. dr hab. Marta Sobieszewska, prof. UMCS
 47. dr hab. Katarzyna Sokołowska, prof. UMCS
 48. dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS
 49. dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS
 50. dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS
 51. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS
 52. dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS
 53. dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga, prof. UMCS
 54. dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS
 55. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
 56. dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS
 57. dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS
 58. dr hab. Elżbieta Bender
 59. dr hab. Małgorzata Chachaj
 60. dr hab. Anna Choma-Suwała
 61. dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny
 62. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj
 63. dr hab. Agnieszka Gozdek
 64. dr hab. Beata Jarosz
 65. dr hab. Konrad Klimkowski
 66. dr hab. Marcin Kojder
 67. dr hab. Krzysztof Kotuła
 68. dr hab. Irina Lappo
 69. dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk
 70. dr hab. Marek Olejnik
 71. dr hab. Anna Pastuszka
 72. dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
 73. dr hab. Kamen Rikev
 74. dr hab. Małgorzata Rutkowska
 75. dr hab. Mirosław Ryszkiewicz
 76. dr hab. Piotr Sorbet
 77. dr hab. Anna Tryksza
 78. dr hab. Piotr Złotkowski

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. dr Sara Akram
 2. dr Ewa Antoszek
 3. dr Jarosław Cymerman
 4. dr Anna Dąbrowska
 5. dr Edyta Frelik
 6. dr Agata Gołąb
 7. dr Magdalena Okła
 8. dr Natalia Rusiecka
 9. dr Anna Werman
 10. dr Justyna Wiśniewska

ZAPROSZENI PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW I STUDENTÓW

 1. mgr Krystian Kamiński
 2. Dawid Kobylański