Skład Rady Naukowej IJiL

Skład Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 DYREKTORZY

 1. prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
 2. dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS
 3. dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

 1. prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
 2. prof. dr hab. Dariusz Chemperek
 3. prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
 4. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
 5. prof. dr hab. Siergiej Kowalow
 6. prof. dr hab. Roman Lewicki
 7. prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 8. prof. dr hab. Anna Pajdzińska
 9. prof. dr hab. Barbara Sadownik
 10. prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
 11. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
 12. dr hab. Agata Brajerska-Mazur, prof. UMCS
 13. dr hab. Aleksandra Chomiuk, prof. UMCS
 14. dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS
 15. dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS
 16. dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS
 17. dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS
 18. dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS
 19. dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS
 20. dr hab. Bogusław Grodzki, prof. UMCS
 21. dr hab. Anna Kędra-Kardela, prof. UMCS
 22. dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, prof. UMCS
 23. dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
 24. dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS
 25. dr hab. Piotr Krzyżanowski, prof. UMCS
 26. dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS
 27. dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS
 28. dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
 29. dr hab. Anna Maziarczyk, prof. UMCS
 30. dr hab. Magdalena Mitura, prof. UMCS
 31. dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS
 32. dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS
 33. dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
 34. dr hab. Anna Nowicka-Struska, prof. UMCS
 35. dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS
 36. dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
 37. dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS
 38. dr hab. Mariola Pietrak, prof. UMCS
 39. dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS
 40. dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, prof. UMCS
 41. dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS
 42. dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS
 43. dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
 44. dr hab. Marta Sobieszewska, prof. UMCS
 45. dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS
 46. dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS
 47. dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS
 48. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS
 49. dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS
 50. dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga, prof. UMCS
 51. dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS
 52. dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS
 53. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
 54. dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS
 55. dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS
 56. dr hab. Elżbieta Bender
 57. dr hab. Ewa Białek
 58. dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
 59. dr hab. Małgorzata Chachaj
 60. dr hab. Anna Choma-Suwała
 61. dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny
 62. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj
 63. dr hab. Agnieszka Gozdek
 64. dr hab. Edyta Jabłonka
 65. dr hab. Konrad Klimkowski
 66. dr hab. Marcin Kojder
 67. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 68. dr hab. Alicja Koziej
 69. dr hab. Irina Lappo
 70. dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk
 71. dr hab. Marek Olejnik
 72. dr hab. Jolanta Pacyniak
 73. dr hab. Anna Pastuszka
 74. dr hab. Joanna Pędzisz
 75. dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
 76. dr hab. Kamen Rikev
 77. dr hab. Małgorzata Rutkowska
 78. dr hab. Mirosław Ryszkiewicz
 79. dr hab. Katarzyna Sokołowska
 80. dr hab. Piotr Sorbet
 81. dr hab. Anna Tryksza
 82. dr hab. Piotr Złotkowski

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. dr Paweł Aleksandrowicz
 2. dr Ewa Antoszek
 3. dr Rafał Augustyn
 4. dr Edyta Frelik
 5. dr Joanna Jabłońska-Hood
 6. dr Beata Jarosz
 7. dr Anna Kiszczak
 8. dr Marta Komsta
 9. dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
 10. dr Elżbieta Perkowska-Gawlik
 11. dr Patrycja Podgajna
 12. dr Ewelina Prażmo

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW 

 1. mgr Hanna Melnyk
 2. mgr Anna Oleszczuk

 

ZAPROSZENI PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Dawid Kobylański

Natalia Tukiendorf-Bączek

ZAPROSZENI PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS

mgr Anna Bukowska