Nasze projekty

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej biorą aktywny udział w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia na kierunkach „filologia polska” oraz „e-edytorstwo i techniki redakcyjne”.

Projekty w realizacji

Projekty zrealizowane