Władze

Dyrektor

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Środa: godz. 11.00 – 13.00
Czwartek: godz. 9.30 – 10.30

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A/p. 204
20-031 Lublin

tel./fax: 81 537 27 48
p.204

e-mail: arkadiusz.baglajewski@mail.umcs.pl


Zastępca Dyrektora

dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS

Wtorek: godz. 11.30 – 12.30
Środa: godz. 11.00 – 13.00

tel. +48 537 26 28
p. 413

e-mail: renata.jakubczuk@mail.umcs.pl


Zastępca Dyrektora

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

Wtorek: 12.00 – 13.00
Środa: 11.00 – 13.00

tel. 81 537 53 89
p. 523

e-mail: przemyslaw.lozowski@mail.umcs.pl