Archiwum konferencji

  „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”
Lublin, 7 marca 2020 r.
Organizator: Koło Naukowe Germanistów UMCS 
Program konferencji 
Zdjęcia (facebook germanistyka)„Culture - Cognition - Communication”
Lublin, 21-22 listopada 2019 r.
Organizator: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UMCS
Strona konferencji
Program konferencji