Archiwum konferencji"Conrad's Footprints"

on-line, 21-25 czerwca 2021 r.
Okazją było też pięćdziesięciolecie pracy naukowej prof. dr. hab. Wiesława Krajki oraz trzydziesty tom serii "Conrad: Eastern and Western Perspectives"
Organizatorzy: Katedra Anglistyki i Amerykanistyki UMCS"Students’ Corner" 2021  

on-line, 26 kwietnia 2021 r.
Organizator: Koło Naukowe Anglistów UMCS 
Program konferencji
Strona konferencji "Media in America, America in Media"

on-line, 25-26 marca 2021 r.
Organizatorzy: Katedra Anglistyki i Amerykanistyki (WH) i Katedra Komunikacji Medialnej (WP) UMCS 
Strona konferencji   „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”
Lublin, 7 marca 2020 r.
Organizator: Koło Naukowe Germanistów UMCS 
Program konferencji 
Zdjęcia (facebook germanistyka)„Culture - Cognition - Communication”
Lublin, 21-22 listopada 2019 r.
Organizator: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UMCS
Strona konferencji
Program konferencji„Dni Fantastyki”

Celem cyklu dorocznych konferencji Dni Fantastyki jest propagowanie gatunków science fiction i fantasy. Założeniem konferencji jest ukazanie, że zarówno fantasy jak i science fiction nie tylko poddają się głębokiej analizie pozwalającej na zastanowienie się nad współczesnym światem, ale też bezpośrednio odzwierciedlają wiele jego problemów. W ramach konferencji odbywa się również LARP.