Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w Instytucie mieszczą się w zakresie dwóch podstawowych dyscyplin naukowych: językoznawstwa i literaturoznawstwa. Konkretne aspekty badań w ramach w/w dyscyplin w poszczególnych katedrach dotyczą wybranych problemów języka, literatury a także kultury krajów, będących dla nich krajami  odniesienia.