Projekty zrealizowane

Projekty badawcze zakończone w 2022r.

 • I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny
 • Nauczyciel na miarę XXI wieku
 • Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)
 • Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną

Projekty badawcze zakończone w 2021r.

 • Język polski ponad granicami (NAWA)   
 • Krytyczna edycja notatników Józefa Łobodowskiego
 • Paradygmat utopii literackiej a spirytualizm - kwerenda     
 • Solidarni z naukowcami z Białorusi (NAWA)   
 • Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • Śladami Conrada - 7 Międzynarodowa Konferencja Conradowska          
 • Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny
 • Transgresywne panele: nieheteronormatywność w internetowych komiksach spekulatywnych
 • Obraz w języku oraz kulturze wizualnej i materialnej. Analiza językoznawczokognitywna wybranych pism mistycznych w okresie późnego średniowiecza na Wyspach Brytyjskich - Projekt naukowy
 • Meta Gry w kontekście relacji pomiędzy graczami a postaciami
 • Intelektualizm i antyintelektualizm w wypowiedziach i pismach amerykańskich modernistów