Zaproszenie do udziału w VIII FoA

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konkurs ma charakter drużynowy (jedną szkołę może reprezentować maksymalnie jedna drużyna składająca się z trzech uczniów) i został podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:

  1. „What is the USA most famous for?”,
  2. „Does emigration to the USA still make sense in Europe?”,
  3. „Would you like to study at one of American universities? Why/why not?”.

Esej zostanie oceniony przez Komisję Konkursową według takich kryteriów, jak wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego. Do etapu finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Harmonogram VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

  • do 19.02.2023 r. – przesłanie eseju na adres mailowy: konkurs.foa@mail.umcs.pl,
  • 1.03.2023 r. – ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu na www.umcs.pl w zakładce „Kandydat”,
  • 21.03.2023 r. – etap II i III na WPiA UMCS.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS: mgr Tomasz Trautman – kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego, mgr Magdalena Stafińska – lektor oraz mgr Wiesław Dacka – starszy wykładowca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi – cenne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczą prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – dyrektor Centrum Promocji UMCS oraz mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Sponsorem nagród w konkursie jest Camp Leaders Poland sp. z o.o.

Kwestie merytoryczne:

mgr Magdalena Stafińska
magdalena.stafinska@mail.umcs.pl, (81) 537-50-62

mgr Wiesław Dacka
wieslaw.dacka@mail.umcs.pl, (81) 537-50-62

Kwestie organizacyjne:

dr Monika Baczewska-Ciupak
monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl, (81) 537-57-15