Zamieszczanie ofert

Nasz serwis skierowany jest do studentów/ek i absolwentów/ek UMCS jak również osób z innych Uczelni Wyższych.  Zapraszamy do zamieszczania ofert  pracy, praktyk, stażu oraz wolontariatu przeznaczonych dla tej grupy odbiorców.

Oferty do publikacji przyjmujemy za pomocą formularza online. Pozwoli on Państwu w szybki i łatwy sposób uzupełnić informacje potrzebne nam do opublikowania oferty.

  • Zamieszczanie ofert w portalu nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli nie określą Państwo terminu ważności oferty, będzie ona widoczna przez miesiąc.
  • Nasze biuro działa zgodnie z Zasadą równych szans*, dlatego zwracamy uwagę na wymagania, jakie stawiacie Państwo kandydatom i kandydatkom do pracy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.
  • Jeśli z przyczyn technicznych nie mogą Państwo skorzystać z formularza online, prosimy o kontakt mailowy: brk@umcs.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:
Bartosz Zdunek, bartosz.zdunek@umcs.pl, 81 537 50 70

* Jako agencja zatrudnienia podlegamy przepisom Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001), która zabrania dyskryminowania ze względu na: wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową (Art. 19 pkt. 6 wspomnianej Ustawy).

Formularz dodawania ofert pracy