Organizacja dodatkowych praktyk studenckich

Jeśli zostałeś / zostałaś przyjęta na praktyki bezpłatne poza tokiem studiów i potrzebujesz umowy o organizację praktyk – my ją dla Ciebie przygotujemy. Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz zgłoszeniowy.

Pamiętaj, aby umowa była gotowa na czas, formularz należy wypełnić minimum pięć dni przed datą rozpoczęcia praktyk.

Masz pytanie? Prosimy o kontakt:
Magdalena Oziomek
tel. 81 537 50 70

Formularz zgłoszeniowy na dodatkowe praktyki studenckie


Ja, niżej podpisana(y), poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celach realizacji procesu odbywania praktyk i kontaktu ze mną (art. 7 pkt 5 oraz art. 23 ust.1 pkt 1 - 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U.2016 r. poz. 922). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.