On the trail of a career at Financial Crime Unit (PwC) (kwiecień 2023)

Na tropie kariery w Financial Crime Unit

On the trail of a career at Financial Crime Unit (PwC)

The UMCS Competence Development Office together with PwC Financial Crime Unit invites all students, graduates and other stakeholders to participate in the workshop as part of the event: “Career and Me 2023”.

This time our subject will be: "On the trail of a career at Financial Crime Unit" 20.04.2023 at 5 p.m. 

FACULTY OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCE in aula Institute of Computer Science UMCS.

We would like to invite you to a meeting with representatives from PwC Lublin branch, during which every student and graduate will have the opportunity to learn more about the opportunities for starting a career in preventing financial crimes.

During the meeting, you will learn:

  • What is expected of people in as an AML Analyst?
  • How do we at PwC help combat financial crime?
  • What the recruitment process looks like and what language verification is?

As part of this Workshop each participant will fulfil the tasks that will be their duty in their work for the PwC Financial Crime Unit.

So, no matter what field of study you are in, come and test your ability to work in PwC Financial Crime Unit.


Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS wraz z PwC Financial Crime Unit zaprasza wszystkich studentów, absolwentów i innych interesariuszy do udziału w warsztatach w ramach wydarzenia "Kariera i Ja 2023".

Tym razem naszym tematem będzie "Na tropie kariery w Financial Crime Unit" 20.04.2023 r. o godz. 17.00 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI - Aula Instytutu Informatyki UMCS

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami lubelskiego oddziału PWC, podczas którego każdy student i absolwent będzie miał okazję dowiedzieć się więcej o możliwościach rozpoczęcia kariery w obszarze zapobiegania przestępstwom finansowym.

Podczas spotkania dowiesz się:

  • Czego oczekuje się od osób na stanowisku AML Analyst?
  • Jak w PwC pomagamy zwalczać przestępstwa finansowe?
  • Jak wygląda proces rekrutacji i na czym polega weryfikacja językowa?

W trakcie warsztatu każdy uczestnik będzie miał możliwość zmierzyć się z zadaniami, które będą jego obowiązkami w pracy w PwC Financial Crime Unit.

Zatem, bez względu na kierunek studiów, przyjdź i sprawdź swoje możliwości pracy w PwC Financial Crime Unit.