Career & Me 2023

Career & Me 2023 - to projekt, w ramach którego realizowane są co miesięczne warsztaty dotyczące kompetencji przydatnych w pracy prowadzone przez przedstawicieli firm z różnych sektorów. Dedykowane polskim i zagranicznym studentom/tkom oraz doktorantom/tkom UMCS przeprowadzane w języku angielskim.
Główne cele:

  •     Przygotowanie studentów/tek do zdobycia i utrzymania pracy
  •     Możliwość ćwiczenia języka angielskiego
  •     Stworzenie możliwości spotkania z potencjalnym pracodawcą