How to use holidays to earn money and gain work experience - Voice Contact Center (maj 2023)

The UMCS Competence Development Office together with Voice Contact Center invites all students, graduates and other stakeholders to participate in the workshop as part of the event: “Career and Me 2023”.

How to use holidays to earn money and gain work experience

This time our subject will be “ How to use holidays to earn money and gain work experience”

23.05.2023 at 5 p.m. 

Trójka Co working Room, 16 Langiewicza Street.

During the meeting, you will learn:

  • Why it’s worth to stay in Lublin for the vacations
  • What skills will you gain while working in the contact center
  • Working in a multicultural team - challenges and opportunities
  • From consultant to manager – CC development path

 Beata Nowak - recruitment and HR specialist with several years of experience in Poland and abroad.

She started her career in Voice Contact Center from the position of an advisor, and she knows perfectly well both the career path and the opportunities for development in the company's structure, or she will gladly share with you. On a daily basis she recruits for customer service positions with foreign languages, cooperates with multicultural team from all over the world and deals with employer branding activities.

Voice Contact Center is a recognizable and customer-appreciated brand in the contact center industry. They specialize in multi-channel customer service and have 5 modern operation centers located in Warsaw, Lodz, Lublin and Rzeszow. However, Voice Contact Center is first and foremost about people and, more precisely, about 1200 exceptional people on board who take care of the best relations with customers every day.


Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS wraz z Voice Contact Center zaprasza wszystkich studentów, absolwentów i innych zainteresowanych do udziału w warsztatach w ramach wydarzenia: "Kariera i Ja 2023".

Tym razem naszym tematem będzie " Jak wykorzystać wakacje do zarabiania pieniędzy i zdobywania doświadczenia zawodowego"

 
23.05.2023 r. o godz. 17.00. Trójka

Podczas spotkania dowiesz się:

  • Dlaczego warto zostać w Lublinie na wakacje
  • Jakie umiejętności zdobędziesz pracując w contact center
  • Praca w wielokulturowym zespole - wyzwania i możliwości
  • Od konsultanta do menedżera - ścieżka rozwoju CC

 Beata Nowak - specjalista ds. rekrutacji i HR z kilkuletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą.

Swoją karierę w Voice Contact Center rozpoczęła od stanowiska doradcy i doskonale zna zarówno ścieżkę kariery, jak i możliwości rozwoju w strukturze firmy, lub chętnie się z Tobą podzieli. Na co dzień prowadzi rekrutacje na stanowiska obsługi klienta z językiem obcym, współpracuje z wielokulturowym zespołem z całego świata oraz zajmuje się działaniami employer brandingowymi.

Voice Contact Center to rozpoznawalna i ceniona przez klientów marka w branży contact center. Specjalizuje się w wielokanałowej obsłudze klienta i posiada 5 nowoczesnych centrów operacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. Jednak Voice Contact Center to przede wszystkim ludzie, a dokładniej 1200 wyjątkowych osób na pokładzie, które każdego dnia dbają o najlepsze relacje z klientami.