Inne zrealizowane projekty

W tej zakładce znajdują się informację na temat projektów Biura Rozwoju Kompetencji zrealizowanych w przeszłości.