Zajęcia dla Szkół Partnerskich UMCS

Kandydacie! Dzięki programowi Szkół Partnerskich możesz poznać nasz Uniwersytet jeszcze przed rozpoczęciem studiów.

Już od 2008 roku realizujemy dla Was autorski program współpracy, w ramach którego oferujemy opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadpodstawowych.

Dzięki bogatej ofercie niemal wszystkich wydziałów UMCS możecie poznać swoich wykładowców jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Oferta zajęć stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy przekazywanej w szkole. Zajęcia z naszymi prowadzącymi to także szansa na dodatkowe przygotowanie przed maturą.

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem Sars-Cov-2, wykłady prowadzone dotychczas przez pracowników dydaktycznych UMCS w formie tradycyjnej, stacjonarnej mogą zostać przeniesione również w przestrzeń wirtualną. W ten sposób również będą prowadzone webinaria dla nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Partnerskich UMCS do uczestnictwa w zajęciach - zachęcamy do zapisu całe klasy.

Oferta na rok akademicki 2021/2022 znajduje się w załącznikach: 

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 listopada 2021