XI Dzień Historyka

21 lutego br. na Wydziale Humanistycznym odbył się XI Dzień Historyka, zorganizowany przez Instytut Historii UMCS. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia brzmiało: „Sławianie, my lubim sielanki”. Czas wolny Polaków.

W wydarzeniu uczestniczyło 324 uczniów z 16 szkół z całego regionu, w przeważającej liczbie – z liceów ogólnokształcących. Wzięli oni udział w siedmiu warsztatach oraz pięciu wystąpieniach plenarnych, przygotowanych przez pracowników, doktorantów oraz członków kół naukowych działających w Instytucie Historii. Spośród tych pierwszych największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się zajęcia poświęcone historii w grach komputerowych (mgr Bartłomiej Stolarz) oraz karykaturze okresu stalinowskiego jako narzędziu propagandy (Studenckie Koło Naukowe Archiwistów).

Seria prelekcji przygotowanych przez organizatorów przybliżyła uczestnikom kluczowe problemy związane z wolnym czasem ludzi różnych stanów i zajęć w poszczególnych epokach dziejów Polski. Spotkanie podsumował Dyrektor Instytutu Historii – dr hab. Dariusz Słapek, który w wystąpieniu poświęconym czasowi badacza-historyka zachęcił młodych gości, by starali się łączyć w życiu pracę z pasją.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2020