Wystawa "Bardejov - światowe dziedzictwo UNESCO"

11 stycznia br. w sali Muzeum UMCS odbył się wernisaż wystawy „Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO”. Uniwersytet reprezentowała Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. Do Lublina przyjechała też delegacja władz miasta Bardejov: zastępca burmistrza Marcel Tribus oraz dyrektor Domu Słowacko-Polskiego, a zarazem szef Wydziału Kultury i Turystyki UM Bardejov, Marcel Tribus jr.

Fot. Bartosz Proll

Bardejov to miasto we wschodniej części Słowacji będące prawdziwą perłą średniowiecza. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest miejscem, które łączy przeszłość ze współczesnością. Kamienne mury z basztami otaczające niewielką przestrzeń dawnego miasta, brukowany rynek obramowany pastelowymi kamieniczkami oraz gotycki, monumentalny kościół pw. św. Idziego z unikatowymi ołtarzami skrzydłowymi, przenoszą zwiedzających w odległe wieki. Obrazu dopełnia gotycko-renesansowy ratusz, który dawniej był centrum życia administracyjnego i gospodarczego, a dziś mieści zbiory Muzeum Szriszskiego i ekspozycję prezentującą dzieje miasta i jego zadziwiająco bliskie związki z Polską. Tuż poza obrębem średniowiecznych murów, wśród współczesnej zabudowy, ukrywa się jeszcze jeden klejnot Bardejova – suburbium, unikatowa enklawa nieistniejącego już w tym miejscu świata społeczności żydowskiej.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 10 lutego. Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2017