Wybierz studia prawno-administracyjne!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów na kierunku prawno-administracyjnym.

Studenci kierunku, prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskają szeroki zakres wiedzy w kwestii funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem. Nabędą umiejętności w zakresie procesu stosowania i interpretowania prawa. Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnej oraz legislacji administracyjnej. Profil kształcenia w module podstawowym obejmie także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów. Będą także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia:

 • jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • służba cywilna,
 • instytucje niepubliczne zajmujące się stosowaniem prawa,
 • służby administracyjne podmiotów gospodarczych,
 • instytucje pozarządowe,
 • placówki kulturalne i oświatowe,
 • organy partii politycznych,
 • przedsiębiorstwa współpracujące z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Zasady kwalifikacji:

Zarejestruj się już dziś na stronie: www.irk.umcs.pl 

  Aktualności

  Data dodania
  5 lipca 2019