Wspominamy tych, którzy odeszli

Tradycyjnie początek listopada to czas zadumy i wspominania osób, które już od nas odeszły. W związku z tym Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni oraz studenci udali się na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, aby oddać hołd zmarłym rektorom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Reprezentanci władz uczelni złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach: prof. Henryka Raabego, prof. Józefa Szymańskiego, prof. Stanisława Uziaka, prof. Zbigniewa Lorkiewicza, prof. Eugeniusza Gąsiora, prof. Zdzisława Cackowskiego, prof. Grzegorza L. Seidlera, prof. Adama Paszewskiego i prof. Tadeusza Baszyńskiego. 

Jednocześnie pragniemy z żalem poinformować, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zmarło wiele zasłużonych dla naszego Uniwersytetu osób:

prof. Wiesław Skrzydło – rektor UMCS w latach 1972–1981
prof. Henryk Samsonowicz – doktor honoris causa UMCS
prof. Tadeusz Bojarski
prof. Wanda Brzyska
prof. Barbara Jedynak
prof. Marceli Klimkowski
prof. Sławomir Mieleszko
prof. Tadeusz Pałka
prof. Andrzej Pielecki
prof. Tadeusz Puszkar
prof. Jan Szynal
prof. Małgorzata Willaume
dr hab. Paweł Sikora
dr hab. Agata Wołczańska
doc. dr Michalina Dąbkowska
doc. dr Jan Gurba
dr Tadeusz Grądziel
dr Mirosława Grodzka
dr Stanisław Jusiak
dr Edward Pasternak    
dr Bogusław Pawłowski
dr Mieczysława Pucek
dr Zbigniew Radziszewski
dr Alina Zabrotowicz
mgr Teresa Gaworczyk
mgr Barbara Górecka
mgr Krzysztof Kiszczak
mgr Andrzej Różycki
Stanisław Gromek
Stanisław Kosior
Leszek Rymczuk
Anna Sadowska           

Cześć ich pamięci!                 

fot. Klaudia Olender

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2021