Współpraca między UMCS a Fundacją Rinata Achmetowa

30 listopada 2022 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gościł delegację Fundacji Rinata Achmetowa z Ukrainy. Naszą Uczelnię reprezentowali: Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji prof. Marek Pietraś i Dyrektor Centrum Europy Wschodniej prof. Walenty Baluk, natomiast gości: Natalia Jemczenko, Dyrektor ds. PR System Capital Management i członek zarządu Fundacji Rinata Achmetowa oraz Kateryna Spivakova, pracownik tejże instytucji.

Strony podpisały ramowe porozumienie o współpracy oraz omówiły możliwe kierunki wspólnych działań. Fundacja, wspierana przez grupę kapitałową System Capital Management, zajmuje się realizacją wielu projektów humanitarnych. Agresja Rosji wobec Ukrainy w 2014 r. przyczyniła się do gromadzenia przez Fundację w ramach projektu „Głosy Pokoju” świadectw osób dotkniętych wojną. Potrzeba opracowania metodologii w zakresie gromadzenia, archiwizowania i popularyzowania zgromadzonych materiałów w kontekście polityki pamięci doprowadziła Fundację do nawiązania współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UMCS i Fundacją Rinata Achmetowa było szeroko komentowane w ukraińskich środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. O wydarzeniu poinformowały m.in. agencja informacyjna UNIAN, TV „1+1”, portale „Gordon”, „Obozrevatel” i „Korespondent.net”.

Autor: prof. Walenty Baluk

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022