Wręczenie dyplomów Uniwersytetu Lotaryńskiego pierwszym absolwentom Prawa międzynarodowego i prawa UE

W dniu 20 maja na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość jubileuszu 5-lecia Centrum Europejskiego UMCS. W obchodach udział wzięli :

prof. Yves Petit, Dyrektor Europejskiego Centrum Uniwersyteckiego w Nancy, Czesław Bartela, Konsul Honorowy RP w Nancy i pomysłodawca powstania Centrum Europejskiego UMCS, Jean-Luc Schneider, Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej, przedstawiciel  Ambasady Francji w Polsce, Natalia Marchuk, Dyrektor Centrum Informacyjnego UE, reprezentująca Rektora Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Krzysztof Stanowski, Dyrektor Centrum współpracy międzynarodowej Urzędu Miasta, reprezentujący Prezydenta Lublina dr Krzysztofa Żuka, Joanna Szeląg,  Dyrektor Referatu ds. Protokołu i organizacji wizyt oficjalnych Urzędu Miasta oraz władze UMCS: Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dr. hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS, prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, prof. dr hab. Anna Przyborowska- Klimczak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Stanisław Michałowski, sygnatariusz umowy powołującej do życia Centrum Europejskie. Gospodarzem spotkania była dr. hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS, p.o. dyrektora Centrum Europejskiego.

 

Centrum zostało powołane w 2018 r. w wyniku porozumienia o współpracy polsko- francusko-ukraińskiej, zawartym pomiędzy Miastem Lublin, Miastem Nancy, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Lotaryńskim oraz trzema uniwersytetami ukraińskimi: Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza i Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Współpraca ta zaowocowała między innymi stworzeniem na UMCS kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej ( studia II stopnia) będącego idealną propozycją dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z instytucjami Unii Europejskiej. Ukończenie tego kierunku pozwala na zdobycie wiedzy z dziedziny prawa UE i prawa międzynarodowego, posługiwanie się francuskojęzyczną terminologią z tego zakresu i dokonywanie przekładów z języka francuskiego na język polski lub odwrotnie. Ponadto studia odbywają się w systemie podwójnego dyplomowania (absolwenci uzyskują jednocześnie dwa dyplomy: UMCS oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy). (Szczegółowe informacje na temat studiów i rozpoczętej rekrutacji dostępne są na stronie centrum.europejskie@poczta.umcs.lublin.pl)

 W ramach obchodów 5-lecia odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom tego kierunku. Ich wręczenia dokonał Jean-Luc Schneider, przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce, attaché ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Yves Petit, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego w Nancy oraz JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Podczas obchodów wielokrotnie podkreślano znaczenie Centrum Europejskiego UMCS, będącego swoistym pomostem między Wschodem a Zachodem. Idea powstania Centrum zrodziła się w momencie rosyjskiej inwazji na Krym, jako znak solidarności z narodem ukraińskim i wynikała z chęci wspierania idei demokracji u naszych wschodnich sąsiadów. Obecna sytuacja geopolityczna pokazuje jak ważne i zasadne było powołanie tej instytucji. Kształcenie młodzieży z Ukrainy w zakresie funkcjonowania instytucji europejskich oraz działalności samorządowej w kontekście aspiracji europejskich naszego wschodniego sąsiada, nabiera bowiem nowego znaczenia.

Foto: Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2023