Dyrektor ds. Organizacyjnych i Dydaktycznych

dr. Julita Agnieszka Rybczyńska, Wydział Politologii UMCS

Dyrektor ds. Naukowych

dr. Kinga Warnicka, Wydział Prawa i Administracji UMCS

Rada Centrum Europejskiego

Jean-Michel Belremont

Miasto Nancy

dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS

Wydział Prawa i Administracji UMCS

prof. dr hab. Walerij Kopijka

Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

prof. dr hab. Tamara Marusyk

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza

prof. Yves Petit

Centrum Europejskie, Uniwersytet Lotaryński, Nancy

prof. dr hab. Marek Pietraś

Wydział Politologii UMCS

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Wydział Prawa i Administracji UMCS

 dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Wydział Politologii UMCS

prof. dr hab. Andrij Zahorodniuk

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin