Zespół

DYREKTOR

dr Kinga Wernicka (urlop wychowawczy)

p.o DYREKTOR

dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS

 

RADA PROGRAMOWA CENTRUM EUROPEJSKIEGO

prof. Yves Petit

Centrum Europejskie, Uniwersytet Lotaryński, Nancy

Mathieu Klein

Mer Miasta Nancy

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

prof. dr hab. Walerij Kopijka

Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

prof. dr hab. Tamara Marusyk

Katedra Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

prof. dr hab. Andrij Zahorodniuk

Prorektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka

dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS

prof. dr hab. Marek Pietraś

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS