Staż w Nancy

Lublin uczestniczy w programie staży letnich od roku 2011. Na zaproszenie Nancy, co roku w sierpniu młodzi ludzie z Lublina wyjeżdżają na około trzy tygodnie do Nancy, natomiast Miasto Lublin gości w tym samym czasie studentów z Nancy. Dla uczestników polskich koniecznym warunkiem jest dobra znajomość języka francuskiego.

 

Nabór zgłoszeń ma miejsce co roku w maju!

 

Organizacją stażu zajmuje się Urząd Miasta Nancy, który zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturalny.

Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zobowiązani są do przesłania sprawozdania z przebiegu stażu w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia.

 

Dotychczasowi uczestniczy programu staży zgodnie podkreślali, że staże w Nancy pozwoliły im nie tylko udoskonalić znajomość języka francuskiego, poznać funkcjonowanie biur i wydziałów tamtejszego urzędu miasta i instytucji miejskich oraz poznać dziedzictwo historyczne i kulturowe miasta i kraju, ale także pracować w przyjemnym międzynarodowym otoczeniu.

 

Uczestnikami stażu w Nancy mogą być studenci romanistyki, lingwistyki stosowanej i/lub innych kierunków, którzy znają język francuski na poziomie B2/C1.
Ponadto powinny to być osoby w wieku do 25 lat, które dotychczas nie brały udziału w tym programie.

 
Ogłoszenia o naborze kandydatów są dostępne na stronie www.lublin.eu zakładka Lublin - podzakładka "współpraca międzynarodowa"