Cykl spotkań "Trudne rzeczy prostymi słowami"

"Trudne rzeczy prostymi słowami" - to cykl sympozjów zorganizowanych przez Centrum Europejskie UMCS.

***

Sympozja mają charakter comiesięcznych spotkań świata nauki z otoczeniem zewnętrznym.

 ***

Problematyka poruszana w ramach spotkań to aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem UE i integracją europejską.

 ***

Spotkania nie mają charakteru stricte naukowego. Ich celem jest omówienie danego zagadnienia i/lub usprawnienie funkcjonowania danego instrumentu i/lub "przybliżenie" problemu. Ma w tym pomóc udział różnych osób z otoczenia zewnętrznego.

 

Broszura informacyjna: