Statut

Statut Studenckiego Zespołu Badawczego przy Centrum Europejskim UMCS, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej Uczelnianych Organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, dostępny jest w wersji elektronicznej. 

Załączniki