Projekt "Świadomy Obywatel - szkolenia z tematyki unijnej"

Gorąco dziękujemy szkołom średnim z Lublina oraz z województwa lubelskiego za udział w projekcie „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”!

Owocna współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Lublin a Centrum Europejskim UMCS oraz interesująca tematyka dwudniowych zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Wydziału Politologii UMCS umożliwiły przeszkolenie 165 uczniów szkół średnich w postaci 11 grup szkoleniowych liczących 15 osób każda.

W ramach zrealizowanego projektu 20 spotkań odbyło się w gmachu UMCS, zaś kolejne 2  miały charakter zdalny (ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej” jest realizowany dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Urzędem Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej w ramach III misji uczelni.Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz uczniowie szkół średnich z terenu województwa lubelskiego. Udział w projekcie polega na uczestnictwie uczniów ( grup po 15 osób) w 2 kursach (według poniższych bloków), które dostosujemy do indywidualnych potrzeb kursantów. Harmonogram zajęć konsultowany jest ze Szkołami i dostosowany do ich preferencji.Wykaz i opis realizowanych tematów znajduje się w zakładkach "o projekcie" oraz "moduły zajęć".