Do podstawowych zadań Centrum Europejskiego UMCS należą:

  • rozwój  i promocja edukacji na rzecz integracji europejskiej w Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia pracowników sektora publicznego oraz edukacji obywatelskiej;
  • współpraca z instytucjami partnerskimi w celu rozwoju istniejących w uczelniach oraz tworzenia nowych programów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie studiów europejskich;
  • wsparcie badań interdyscyplinarnych w zakresie studiów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad integracją europejską i UE;
  • organizacja studiów oraz innych programów dydaktycznych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów europejskich z koncentracją na studiach prawniczych, politologicznych, administracyjnych oraz z zakresu zarządzania;
  • rozwój i wymiana pomiędzy Stronami dobrych praktyk w zakresie studiów europejskich;
  • transfer wiedzy w zakresie integracji do sektora gospodarczego, administracji publicznej, samorządu, sektora pozarządowego.