Wizyta słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

29 czerwca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu. Delegacja złożona z ok. 50 osób, na czele z Burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu - Grzegorzem Nosalem, zwiedziła miasteczko akademickie UMCS. Następnie z uczestnikami wycieczki spotkała się Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.

fot. Bartosz Proll

Na zakończenie słuchacze z Biecza wysłuchali wykładu prof. dra hab. Krzysztofa Murawskiego pt. "Dynamiczne Słońce" oraz obejrzeli pokazy fizyczne przygotowane przez pracowników naszej Uczelni.

Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu to wynik współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Gminy Biecz. W ramach umowy patronackiej podpisanej 24 marca 2016 r. przez Rektora prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego oraz Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, UMCS zobowiązał się do dbania o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć. Uroczysta inauguracja Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku odbyła się 8 października ubiegłego roku.

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2017