Wielki Test Języka Angielskiego - informacje organizacyjne

Bardzo dziękujemy za liczne zgłoszenia do III Edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”!

Poniżej przekazujemy harmonogram i informacje organizacyjne związane z uczestnictwem w Teście.

Miejsce: Aula Uniwersytecka – Wydział Prawa i Administracji UMCS

9:00 - 10:00 - rejestracja uczestników i zajęcie wskazanego miejsca na auli
10:00 - powitanie uczestników, wyjaśnienie obowiązujących zasad
10:15 - rozpoczęcie Testu
11:00 - 12:15 - przerwa na sprawdzenie testów przez zespół sprawdzający
12:30 - uroczyste ogłoszenie wyników, ewentualne przeprowadzenie dogrywki, wręczenie nagród i zakończenie Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

UWAGA! Uczestnicy proszeni są o stawienie się w godzinach przewidzianych na rejestrację, po jej zakończeniu nie będzie możliwości przystąpienia do testu.

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2018