Warsztaty z języka polskiego dla uczniów szkół polonijnych w USA - Centrum Języka i Kultury Polskiej

W dniach 6-18 października br. pracownicy Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS przeprowadzili sesję wyjazdową w ramach projektu „Język polski drogą do sukcesu! Warsztaty powtórzeniowe z języka polskiego dla uczniów szkół polonijnych w USA ze szkoleniem uzupełniającym dla nauczycieli polonijnych”, współfinansowanego przez Senat RP. Zajęcia odbyły się w dwóch ośrodkach polonijnych: w Chicago i Nowym Jorku.

W związku ze zmianami w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego było to bardzo ważne przedsięwzięcie, gdyż partnerzy amerykańscy: Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku i Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago starają się o utworzenie własnych ośrodków uprawnionych do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego/drugiego. Ponadto CJKP współpracuje z ZNP w projekcie przygotowania egzaminu dla mniejszości polskiej w Illinois „Seal of Biliteracy”.

Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W sumie wzięło w nich udział ok. 230 osób. Uczestnicy zapoznali się z nową formułą egzaminu, ćwiczyli zadania z różnych sprawności językowych i napisali test próbny. Nauczyciele poznali zasady nowego systemu egzaminacyjnego i uzyskali instrukcje dotyczące przygotowywania uczniów do jego zdawania.

Wszystkim zaprezentowano nowy podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego „Z polskim w świat” na poziomie B1/B2, najczęściej wybieranym przez zdających na egzaminach w USA. Jest to nowoczesny podręcznik wydany przez Wydawnictwo UMCS, autorstwa pracowników CJKP: R. Ciesielskiej-Musameh, K. Guziuk-Świcy i Grażyny Przechodzkiej.

Mamy nadzieję na dalszą pomyślną współpracę z tymi ośrodkami.

Autor: Anna Dunin-Dudkowska

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2016