Uroczyste zakończenie XII Lubelskiego Festiwalu Nauki

12. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki (19-25 września br.) dobiegła końca. W tym roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pełnił zaszczytną funkcję głównego organizatora wydarzenia oraz koordynatora w środowisku lubelskim.

25 września br. w ACK UMCS „Chatka Żaka" odbyła się uroczysta gala oficjalnie zamykająca obchody LFN 2015.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody-Noble dla najlepszych projektów w tegorocznej edycji Festiwalu (w 12 kategoriach). Wyróżnienia trafiły też w ręce koordynatorów Festiwalu i Pikniku Naukowego na stadionie Arena Lublin, a także instytucji, firm, mediów i poszczególnych osób, które wspierały tegoroczne święto lubelskiej nauki.

O oprawę muzyczną wieczoru zadbała orkiestra barokowa z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie, pod dyrygenturą prof. Teresy Krasowskiej.

Tegoroczny Festiwal przebiegał pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”, nawiązującym do postaci wybitnego naukowca i dwukrotnej noblistki Marii Curie-Skłodowskiej – patronki naszego Uniwersytetu. Program Festiwalu stanowił spójną i ambitną wizję działań ukształtowaną wokół symboliki i znaczenia Nagrody Nobla. Znalazły się w nim spotkania z noblistami i współpracownikami noblistów (sekretarz Wisławy Szymborskiej – Michał Rusinek), wydarzenia kulturalne i artystyczne łączące naukę i sztukę (Rap vs Nobliści, Miłosz w żywych obrazach), konkursy oraz gry naukowe, wystawy (m.in. Nauka drogą do Nobla), pokazy, warsztaty (m.in. w ramach sympozjum dla doktorantów i młodych naukowców), a także szereg innych atrakcji. Uczestnicy Festiwalu mogli korzystać z 1130 projektów przygotowanych przez 35 instytucji. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 35 tysięcy osób.

Fot. Robert Frączek

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2015