Uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych

20 czerwca br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.

Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów, życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Fot. Bartosz Proll


Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 38 osób, tym samym Uniwersytet osiągnie liczbę 1168 doktorów habilitowanych. Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 32 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4281 doktorów. Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie doktorskie odbyło się w języku łacińskim.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

    Aktualności