UMCS wspiera studentów z Białorusi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od lat znany jest z tego, że kształci wielu studentów zagranicznych, wśród nich liczną grupę stanowią także studenci z Białorusi. W związku z aktualną sytuacją na Białorusi NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) realizuje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania wspierające Białorusinów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dołącza się do inicjatywy „Solidarni ze studentami”.

Białoruscy studenci zainteresowani podjęciem bezpłatnych studiów na UMCS-ie w języku polskim powinni wysłać zgłoszenie na adres rekrutacja.by@umcs.pl, w którym wskażą, na jakim kierunku studiów dostępnych w ofercie naszej Uczelni chcieliby kontynuować naukę. Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 4 listopada br.

W ramach programu Uczelnia zapewnia 10 bezpłatnych miejsc dla białoruskich studentów. Komisja konkursowa, na podstawie przesyłanych zgłoszeń, na bieżąco będzie dokonywała oceny nadesłanych kandydatur na studia I i II stopnia. Osoby zakwalifikowane do programu będą mogły podjąć bezpłatne kształcenie na UMCS-ie w roku akademickim 2020/2021.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    16 października 2020