UMCS: Inauguracja Szkoły Letniej - 19.09.2017 r.

W dniach 18-26 września br. w Lublinie trwa Szkoła Letnia TRANSNARODOWOŚĆ W PRAKTYCE – PROJEKTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ, organizowana we współpracy z Zakładem Stosunków Międzynarodowych (Wydział Politologii UMCS), Centrum Europy Wschodniej UMCS, Centrum Kompetencji Wschodnich i Urzędem Miasta Lublin.

Tematyka Szkoły Letniej koncentruje się na zjawiskach transnarodowości, globalizacji i integracji we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem procesów internacjonalizacji podmiotów samorządowych i transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy Szkoły będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności zarówno poprzez udział w wykładach i dyskusjach akademickich, jak i poprzez warsztaty, wizyty studyjne i obserwacje dobrych praktyk w zakresie międzynarodowych projektów współpracy.

Zapraszam serdecznie 19 września br. o godz. 9.30 do sali 109 Wydziału Politologii UMCS (Plac Litewski 5), gdzie odbędzie się wykład inauguracyjny, który wygłosi Krzysztof Stanowski - ekspert w zakresie współpracy rozwojowej, b. Wiceminister Spaw Zagranicznych RP.

Szkoła Letnia przeznaczona jest dla osób w wielu 18-30 lat z Polski, Ukrainy oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego, które interesują się teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowej współpracy rozwojowej. W tym roku weźmie w niej udział 20 osób.

Językami Szkoły Letniej będą polski, ukraiński i angielski.

Organizatorzy wydarzenia: Wydział Politologii UMCS, Centrum Europy Wschodniej UMCS, Centrum Kompetencji Wschodnich, Urząd Miasta Lublin.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    18 września 2017