UMCS dla Samorządu

12 marca br. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym odbyła się konferencja "UMCS dla Samorządu".

Celem przewodnim wydarzenia było przedstawienie oferty naszego Uniwersytetu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz nawiązanie szerszej współpracy na linii nauka-samorząd. UMCS jest wiodącą placówką naukowo-badawczą na terenie Lubelszczyzny. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspercką oraz profesjonalne, komercyjne usługi szkoleniowe i consultingowe. Podczas konferencji zaprezentowana została oferta przedstawiająca potencjał biznesowy Uczelni, między innymi z zakresu opracowania i konsultowania dokumentów strategiczno-planistycznych.

Inicjatywa kierowana była do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Lubelszczyzny. Oprócz samorządowców w spotkaniu wzięli także udział środowiska otoczenia biznesu i naukowcy z UMCS.

Wydarzenie zrealizowano we współpracy ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny i Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Fot. Robert Frączek

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2015