STYPENDIA- oświadczenie

mgr inż. Anna Marchewka-Stolarek

07.10.2022

KAŻDY student ubiegający się o przyznanie stypendium jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta. Oświadczenie należy (pobrać ze strony: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0221/115528-oswiadczenie-zaakceptowane-pdf.pdf ) wypełnić własnoręcznie, podpisać, a następnie dołączyć skan do wniosku stypendialnego.